Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


e. Nyolcadik osztály

NYOLCADIK OSZTÁLY

Bármilyen folyamatos is volt az előző osztályokban a rajztanítás, képzőművészeti nevelés, a nyolcadik osztályban kicsit megtorpan a lendület, de ezért nem a pedagógus a felelős. Az a helyzet, hogy a végzős osztályok túlterhelését elkerülendő, már csak mindössze heti fél óra áll a rendelkezésünkre és ezzel sajnos sokat nem lehet kezdeni.

Azt sem árt még időben eldönteni, hogy ebben az esetben helyesebb-e kéthetente egy órát tartani, vagy érdemesebb a zenét tanító kollégával megegyezve (hasonló szituációban vannak ők is) egy félévet rajzot, egy félévet zenét tanítani. Én annak idején az utóbbit választottam és ahhoz is ragaszkodtam, hogy a tanév első felében legyenek az óráim. Ez azért volt fontos, mert ekkor még viszonylag frissek a hetedikben tanultak, kicsit több időnk van, még nem kezdődtek el a búcsú előkészületei, amelyek olykor az iskolai munka egészét megzavarják, és év végén zajlanak azok a próbák is, amelyekhez elsősorban a zenetanárra van szükség.

A kedvezőtlen körülmények, lehetőségek ellenére is kötelességünk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél maradandóbb, élményszerűbb legyen a továbbiakban is ez a tevékenység, még akkor is, amikor már nincsenek óráink. Ehhez néhány ötletet adnék:

01.  A versenyfelhívásokat azokban a hónapokban is kihirdetjük egykori osztályainkban, amikor már nem dolgozunk velük

02.  Ha iskolai tárlatot rendezünk, vagy sajtóban publikálunk munkákat, nem feledkezünk meg a nyolcadikosainkról sem

03.  Az iskola vagy a tanár honlapján rendszeresen népszerűsítjük a legsikerültebb rajzokat, festményeket

04.  Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot továbbra is a legtehetségesebbekkel, akiket kérésre felkészítünk a művészeti líceumi felvételi vizsgára is.

szeptember: Bevezető, ismétlés, az évi tevékenység felvázolása, a pont, mint a képzőművészet alapeleme, a betű, írás díszítő szerepe

Mint minden évkezdéskor, ezúttal is szükség van egy rövid bevezetőre, ismétlésre, de közvetlenül ezek után készítünk egy munkát a ponttal (01-03) vagy a díszítő írással (04-06) kapcsolatos ismereteink összefoglalójaként. Nem tartunk a nyolcadik osztályban külön művészettörténet órákat — erre egyszerűen nincs idő — de minden szemléltetéskor, alkalmi tárlatok rendezésénél, témakezdéskor gondosan vigyázunk arra, hogy tanítványainknak legyenek alapfogalmai a román és magyar képzőművészetről, valamint a helyi képzőművészeti értékekről. Ezek népszerűsítésére tárlatokat, vetélkedőket is rendezhetünk, esetleg városnézésre, múzeumba vihetjük tanítványainkat.

október: a vonal, mint a képzőművészet alapeleme, a tér ábrázolása, térhatású kompozíciók

Készíthetünk golyóstollal díszített felületet (07), vagy a színes vonalak kifejező erejének a felhasználásával üvegfestmény utánzatot (08). Folytatjuk kísérleteinket a vonal- és színperspektíva közelebbi megismerésére (09), de ha úgy alakul tanulmányozhatjuk a térhatást díszítő rajzok segítségével (10, 11) is.

november: a folt, a képzőművészet alapeleme

A dekoratív (12-14) és festői foltok (15-16) világában tett kiruccanásaink tág lehetőséget biztosítanak nemcsak színelméleti, kompozíciós feladatok elkészítésére, de a művészettörténeti ismereteink kiegészítésére is. A szemléltetéshez helyi, illetve román és magyar példákat használunk ezúttal is. A díszítő foltok tanulmányozására, elkészíthetjük egy épület homlokzati tervét, a feladatot a helységben található mutatósabb épületek fotóival illusztráljuk. A festői foltok nyerésére ezúttal is több technikát használhatunk, a mellékelt képeken a spontán keveredések két példáját (szétfújással, nedves alapon) mutatom be

december: színelmélet, a színek kifejező ereje

Elsősorban azokkal a színelméleti problémákkal foglalkozunk ez alatt a viszonylag rövid idő alatt, amelyekre az előzőekben nem jutott elég idő, illetve azokkal, amelyekkel másodlagos feladatként sem foglalkozhattunk. Készíthetünk természetesen ezúttal is munkákat a hideg színek kifejező erejével (17, 18), a meleg színekkel (19), színellentétekkel (20, 21, 22), az árnyalatokkal (23), valamint a kiegészítő színpárokkal (24, 25). Sor kerülhet egy kép létrehozására semleges színekkel (26), és megítélésem szerint kihagyhatatlan feladat a nyolc azonos méretű emberi alakhoz a divattervek készítése (27, 28). Ez lehet egy kollekció, lehetnek sportmezek, alkalmi ruhák, egyenruhák, kosztümtervek egy előadáshoz vagy bármi más. Segítségükkel tanulmányozzuk a színek kifejező erejét, kortárs divathullámokat, a dekoratív foltot és még nagyon sok mindent. A feladat a hetedik osztályban készített nyolc szoba című munka folytatásaként is felfogható.

január: kompozíció, természet utáni rajz, illusztrációk, ismétlés, záró kiállítás, esetleg rövid felmérő

A téli vakáció után érkezünk el a tevékenységünk utolsó szakaszához az általános iskolában. Jó volna itt valami nagyon okos, összefoglaló feladatot kitalálni, de az igazság az, hogy ebben a három hétben — amelyet ismeretellenőrzések, javítások és vakációs hangulat tarkít, erőtlenít — elég kevés dologra jut idő. Ki-ki eldöntheti, hogy ebben az időben dinamikus (29) vagy statikus kompozíciót (30) készíttet tanítványaival, esetleg természet utáni rajzot (31, 32), meséskönyv illusztrációt (33, 34), vagy részt vesznek egy versenyen (35). Mindenre úgysem futja, miután kétszer-háromszor körbenézünk, azt tapasztaljuk, hogy vége van a félévnek, és ezzel együtt az általános iskolai rajztanításnak. Ha legalább heti egy óránk lett volna, ha heti két órában dolgozhatnánk, ha volnának rajztermek mint jó száz éve, ha az iskola vezetői, a kollégák értékelnék az erőfeszítéseinket, ha…

Mit tud a tanuló a nyolcadik osztály végén?

Elméletileg elég sok dolgot tud, de ennél sokkal értékesebbek azok a képességek, amelyeket a tevékenységek során megszerezhet. Ha valaki figyelmesen megnézi az illusztrációs anyagot (a tanítványaim munkái valamennyi, de ennek az anyagnak a sokszorosával rendelkezem) azt tapasztalja, hogy az a bizonyos érzelmi tartalék nem kopik, az érdeklődési kör egyre differenciáltabbá válik, a tematikai, technikai újítások nemcsak lekötik tanítványainkat, hanem saját forrásból ki is egészítik ezeket. Az nem igaz, hogy kamaszodó gyerekeket nem lehet tanítani. Az eredmények azt bizonyítják, hogy lehet velük együttműködni, ellenük nem szabad és nem is érdemes dolgozni.

Sajnos a kilencedik osztályban a fentiek jelenlétét, hasznát csak ritkán tapasztaljuk.  A fő ok a képzetlenül tanítók népes tábora mellett a képesített kollégák gyakran tapasztalható közömbössége, fásultsága. Nem nehéz kitalálni, hogy mi történik azokban az osztályokban, amelyekből rajzórákon állandóan nagy zaj szűrődik ki. A tanár foglalkozgat azzal a 3-4 tanulóval, akiket a feladat érdekel, a többiek pedig úgy töltik az időt, ahogy tudják. A hirtelen jött hangulataikat, ötleteiket kiabálások, ajtócsapkodások kísérik, a nevelő pedig csodálkozik odahaza, hogy bár alig dolgozott valami keveset, mégis teljesen kimerült. Közben lehet, még azt is sajnálja, hogy miért nem matematikát vagy románt tanít, mert ott volna mivel sakkba tartania az osztályt, a szülőket.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.