Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


a. Bevezető

Bevezető

Pedagógusi pályám során jórészt általános iskolákban dolgoztam, gyakran úgy alakult, hogy katedra kiegészítésként az alsó cikluson is vállaltam órákat. Ezekről az évekről sok szép emléket őrzök. Szerettem a munkahelyeimet, nagyon sok tehetséges tanítványom volt, közülük kiváló, elismert szakemberek, jó nevű képzőművészek, rajztanárok, egyetemi tanárok, tanítónők, óvónők, írók lettek.

Többen kérdezték, hogy mi tartott a pályán engem, aki szükségből lettem pedagógus, de a későbbiekben több lehetőségem is lett volna arra, hogy megbecsültebb, anyagilag jobban elismert szakmákban dolgozzam. Egyszerű titok, idővel a tanítás és a tanítványok szeretete mindent felülírt.

Az általános iskolai anyagban már nem foglalkozom külön a kézműves tevékenységekkel. Nem azért, mert nincs elég ötletem vagy illusztrációm ehhez, hanem abban reménykedem, hogy felelős vezetőink rövidesen rájönnek majd arra, hogy érdemes, sőt megkerülhetetlen a szakemberek képzése ezen a területen.

Mi a helye, a szerepe a képzőművészeti nevelésnek az általános iskolában? Az mindig attól függ, hogy milyent szánunk neki. Jelen körülmények között elenyészően kicsi, jelentéktelen szerepkör jut ennek a tantárgynak, mert felkészületlen, motiválatlan, gyakran képesítés nélküli emberek tanítják. A heti egy óra még a nagyobb városi iskolákban is kevés ahhoz, hogy főállású rajztanárt alkalmazzanak, a kis falusi iskolákról nem is beszélve. Amúgy a rajztanárképzés még az egyetemeken sem örvend nagy népszerűségnek, az végzősök csak abban az esetben választják a rosszul fizetett, lenézett tanárságot, ha nincs más lehetőségük. Nem tudok olyan szakemberről magamon kívül, aki Romániában magyar nyelven rendszeresen publikálna módszertani írásokat. Ez hátrány, hiszen a belterjes dolgok nem igazán életképesek, rájuk férne időnként egy kis frissítés, vita, vérátömlesztés. Évek óta keresem erre az alkalmat, lehetőséget, de még nem sikerült partnerre akadnom.

Szinte természetes, hogy iskoláinkban a fizika, kémia, biológia tanításához laboratórium kell, a tornaórát a tornateremben tartják, de a rajzhoz úgy tűnik bármilyen helység, körülmény megfelel, a kopott, keskeny, agyonfirkált és kényelmetlen padokat is beleértve. A múlt század elején még kötelező volt a heti két óra a legtöbb európai országban, és rajztermek is voltak minden jelentősebb iskolában, de ezeknek mára még az emléke is elpárolgott egy olyan világban, amelyben az ezredfordulótól dominánssá vált a kultúra vizuális jellege. A vizuális, esztétikai nevelés leghatékonyabb eszköze, mint az köztudott, a képzőművészeti nevelés. Ellentmondásos korban élünk, de ez az ellentmondásosság jelen esetben mintha sokkal erőteljesebben, bántóbban, sőt döbbenetesebben jelentkezne a megszokottnál.

Az általános iskolában is ugyanazzal foglalkozunk, mint az óvodában, elemi iskolában: a látás nyelvével és nyelvtanával. Természetesen magasabb szinten, igényesebben, az elméleti részekre, megokolásokra is hangsúlyt fordítva tesszük ezt. Tovább bővítjük a tanítványaink technikai ismereteit és megkezdjük a művészettörténeti ismeretek tanítását is ezekben az években. Még ez sem a szó szoros értelmében vett művészettörténet, de már van benne rendszer és ragaszkodhatunk a stílusok, nevek, a műalkotások címeinek a megjegyzéséhez is. Megismerkedünk a tér ábrázolásának néhány lehetőségével, az ipari formatervezéshez, divathoz, építészethez kapcsolódó alapismeretekkel, belekóstolunk a betűk, mértani formák és a természet utáni rajz világában, új színelméleti fogalmakat sajátítunk el. Egy nyolcadik osztályos tanuló már 11 éve ismerkedik a képzőművészet alapelemeivel, azok felhasználási, alkalmazási lehetőségeivel és ennyi idő alatt nagyon sok mindent meg lehet tanulni.  Paradox módon, a fentiek ellenére mégis akad olyan kilencedikes, aki nem ismeri az alapszíneket, vagy nem tud megnevezni egyetlen szobrászt vagy festőt sem.

Talán nem felesleges, ha az alábbiakban néhány mondat erejéig azt is felvázolom, hogy melyek az általános iskolai tanár legfőbb gondjai az ötödik osztály kezdetén.

01.  A tanulók nem elég önállóak, nem hozzák el a felszereléseket, nem fejezik be, olykor többször is újrakezdik a feladatokat. Többen másolnak, illetve igénybe veszik a szülők, rokonok segítségét munkáik elkészítésénél.

02.  Nincsenek önálló döntések hozatalához szoktatva. Nem tudnak egy adott téma kapcsán konkrét feladatot választani, szinte követelik, hogy pontosan közöljék velük, hogy mit csináljanak. Ezzel szemben óriási rutinjuk van a diktálás utáni írásban.

03.  Nincsenek saját ötleteik, ezért vagy a szomszédjaik elképzeléseit veszik át, vagy a szemléltetők közül próbálják valamelyiket utánozni

04.  Sűrűn elhangzik a kijelentés: nem tudok rajzolni, nincs tehetségem

05.  Nincs helyes önértékelésük, ezért vagy sokkal gyengébbnek, vagy sokkal jobbnak hiszik magukat a valóságnál

06.  Sokan közülük eleve feleslegesnek, vagy komolytalannak tartják a tantárgyat, hiszen korábban ezt hallották a szüleiktől, nevelőiktől is, akiknek minden valószínűség szerint pocsék rajztanáraik lehettek.

A fentiekből — a felsorolás még hosszan folytatható — kiderül, hogy legtöbbször a rossz tapasztalatok és a megfelelő felkészítés hiánya miatt akadozik a munka, ezért gondolom, hogy az első órák feladatai közé tartozik a kötelező felmérő mellett a közösség sok türelemmel, megértéssel, de következetes munkával, ellenőrzéssel történő, helyes irányba való terelése. A megfelelő módszereket ki-ki maga alakítja ki, lényeges, hogy ezeknek ne legyen riasztó, pánikkeltő hatása, hiszen az érdeklődéssel, szeretettel végzett munka mindig hatékonyabb, az így elsajátított ismeretek, képességek, felfedezések pedig tartósabbak.

Mit tehetünk a fentiek ellen? Csak azt tudom itt elmondani, hogy én mit próbáltam ellenük tenni.

01.  Az első hetekben, hónapokban rendszeresen következetesen ellenőrzöm valamennyi tanuló felszerelését. Kiszűröm a másolókat, az idegen tollakkal ékeskedőket is, ez rutinmunka, egy gyakorlott pedagógus azonnal felismeri ezt. Az állandó újrakezdést azzal akadályozom meg, hogy aláírom a lapokat. Ha valaki elakad, vagy hibázik, segítek a folytatásban, a hiba kijavításában.

02.  Az önálló döntéshozatalt a munkánk elején úgy segítem, hogy ajánlott feladatokat javasolok a témához, és ehhez példákat is mutatok. Ez a segítség a későbbiekben fokozatosan elmarad.

03.  Minden alaklommal sok szemléltetőt mutatok, de ezek közül csak azok maradnak a táblán, amelyek nem utánozhatóak. A szomszédokról való másolást a tanulók szűrik ki, ha tudatosul bennük, hogy ez azonos a dolgozatoknál való másolásokkal, vagyis számukra is előnytelen.

04.  Tudatosítani kell, hogy nincs tehetségtelen tanuló, csak olyan, akinek elvették a kedvét ettől a tevékenységtől. Minden munkában lehet találni dicsérni valót, egy kevésbé sikerült, szerényebb rajz is lehet kreatív, különleges, eredeti, bátor.

05.  Az önértékelés kialakításának leghatásosabb eszközei azok az alkalmi, témazáró tárlatok, amelyeken az osztálytársak mondanak véleményt egymás eredményeiről, megvalósításairól. Gyakran még erre sincs szükség, hiszen összehasonlításban legtöbbször mindenki számára szavak nélkül is nyilvánvalóvá válnak a munkák hibái, erényei.

06.  A tantárgy megítélése mindig a pedagógustól függ. Ha sikeres, eredményes a tevékenysége, ha a tanítványai örömmel rajzolnak, festenek, díjakat nyernek, tárlatokat rendeznek, szerepelnek a helyi sajtóban, könyveket illusztrálnak, alkalmi tárlatokkal jelentkeznek az osztályteremben, az iskola folyosóin, megváltozik a kollégák, szülők véleménye is. A változást csak a hosszú, kitartó, eredményes munka hozhatja meg. Itt sincsenek titkok, se meglepetések. Sajnos ezeket az eredményeket rövidebb idő alatt tönkre lehet tenni, mint gondolnánk.

Külön trauma az ötödikesek számára a jegyadás. Többen vitatják a létjogosultságát többek között a képzőművészeti nevelésnél is. Megítélésem szerint szükségség van rá, mert ahol ismereteket közlünk, ahol számít a teljesítmény minősége, ott valamilyen módon az eredményeket mérni kell. Nem a jegyadással van gond, hanem a legtöbb esetben azzal, hogy mire adjuk a jegyet. Mert ha csak a kézügyességet, utánzóképességet, türelmet vagy szorgalmat díjazzuk, akkor valóban nincs sok értelme az egésznek. Ha azonban figyelembe vesszük a kreativitást, kezdeményezőkészséget, az egyéni fejlődést, erőfeszítéseket, felzárkózási, alkalmazási kísérleteket is, akkor a jegyadás haszna nyilvánvaló.

Az elemi iskolai osztályokban gyakori jelenség, hogy a minősítésnek nincs különösebb jelentősége, rutinmunka. A tanulók olykor rajzolgatnak valamit, míg a tanítónő füzeteket javít, vagy a szekrényében rak rendet. Ilyen körülmények között a rajzoló és a nevelő is pontosan tudja, hogy az eredményektől függetlenül úgyis mindenki kitűnő lesz. Ez a gyakorlat legalább annyira káros hatású, mint a túlzott és indokolatlan szigorúság. A pedagógus feladata az, hogy vegyen észre, értékeljen, bátorítson, ösztönözzön minden erőfeszítést és eredményt, kerülje az egyenlősdit, legyen megértő, de osztályozzon differenciáltan, hiszen nem lehetünk mindig, minden körülmények között, mindenből kiválóak. A felnőttek sem azok, akkor miért várják el ezt a gyerekeiktől.

Ezúttal nem foglalkozom külön könyvtár keretében a leggyakrabban előforduló hibákkal, hiszen szinte azonosak azokkal, amelyekről az elemi iskolai tanulóknál már bőven szó esett. Én úgy gondolom, úgy tapasztaltam, hogy a legfőbb gond az általános iskolákban nem a képesítetlen pedagógusok hozzá nem értésével van, hanem sokkal inkább a közömbös, érdektelen, kényelmes magatartásmóddal, amely képesített vagy képesítetlen kollégáknál egyformán és tartósan jelentkezhet. Gyakran hallom, hogy azért a kevés pénzért elégedjen meg az állam annyival, hogy a tanár egyáltalán megtartja az óráját, ezen túl senki se várjon tőle erőfeszítéseket, áldozatokat, találékonyságot, gyermekközpontú, aktivizáló, eredményes, vonzó tevékenységet.  Ezért van az, hogy nagyon sok rajzórán a magára hagyott, zajos, másokat a munkájában zavaró osztály sokat árt a tantárgy megítélésének.

Sokan panaszkodnak arra, hogy egyre nehezebb rajzórán fegyelmet tartani, a tanítványainkat odaadó, fegyelmezett munkára ösztönözni. Szerintem egy rendszeres, alaposan előkészített, sikeres, következetes tevékenység önmagában elegendő ahhoz, hogy a fenti gondok megoldódjanak. Olyan ez mit a pontosság. Azoknak a nevelőknek az osztályai késnek egy iskolában, ahol a pedagógus is pontatlan, kiszámíthatatlan. A pontos, fegyelmezett, következetes tanárok osztályai általában fegyelmezettek.

Persze, lehet ezekért az áldatlan állapotokért a tanulókat hibáztatni, de nem illik. Nem igaz, hogy a mai fiatalok nem szeretnek rajzolni és semmi sem érdekli őket. Rajzolni nagyon szeretnek, de ha nem kapnak rá lehetőséget az órákon, a szeretetük nyomait az iskolapadokon, a falakon, a füzetek hátlapjain, a kezeiken, táskáikon firkák formájában fogjuk felfedezni. Arról, hogy mi minden érdekli az általános iskolás tanulót, választ kaphatunk azokból a munkákból, amelyekkel a tanmenet tervezeteket illusztráltam, és amelyeket zömmel a saját tanítványaim készítettek, illetve a felvételeken ők valamint az osztálytermeik láthatóak.

 

Képek jegyzéke

 

01.  Mozaikutánzat készül

02.  Katedra, tábla, szemléltetők

03.  Témazáró kiértékelő tárlat

04.  Félév végi kiértékelő tárlat

05.  Aszfaltrajzverseny

06.  Alkalmi tárlat a szekrény oldalán

07.  Szemléltetők a táblán

08.  Díszítőrajz

09.  Vetélkedő (fiúk-lányok)

10.  Firkált kéz

11.  Padfirka

12.  Gipszelt kéz firka

13.  Póló firka

14.  Színes padfirka

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.