Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


l. Kézművesség, negyedik osztály

KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEK, NEGYEDIK OSZTÁLY

Minden ciklus zárása tulajdonképpen az eredmények számbavételének, rögzítésének, az éve, ami természetesen nem azt jelenti, hogy nem tanulunk új dolgokat, nem próbálunk ki eddig ismeretlen anyagokat, technikákat. A negyedik osztályban zajló tevékenységek egyrészt lezárnak egy nagyon fontos tanulási, tapasztalatszerzési szakaszt, másrészt egy új, magasabb szintű, a mindennapi valósághoz, a tudományokhoz közelebb álló tevékenység előkészítését is jelentik. A legfontosabb segítség, amelyet mindehhez tanítványainknak az ismereteken, tantárgyak közötti kapcsolatokon túl nyújthatunk, az örömmel végzett munka, felfedezés érzését, amely akár egy egész életre szóló útravaló is lehet.

szeptember: ismétlés, az anyagok számbavétele, kiegészítése, beszélgetés a múlt évi tevékenységek tapasztalatairól, eredményeiről

A tevékenység a már megszokott, lazának tűnő, mégis alaposan átgondolt, irányított keretek között zajlik, amelyen gondunk van nem csak az addigi megvalósítások, ismeretek felsorolására, hanem a különböző kifejezések megfelelő használatára is. Ezek a bevezető jellegű találkozások ezúttal sem zárják ki a konkrét feladatokat, amelyek ezúttal állhatnak a múlt évi munkák felújításából, kiegészítéséből, kijavításából is.

október: csuhé, zöldségek, levelek, magvak, kagylók (természetes anyagok)

Hatalmas család, a természetes anyagok családja, van miből válogatnunk. Akár a csuhét (01), akár a zöldségeket (02) vagy a leveleket (03) választjuk alapanyagként, fontos, hogy új elemeket, megoldásokat, ragasztó anyagokat is vezessünk be, ismertessünk, ezek igen fontos elemei a tanulásnak és ugyanakkor az érdeklődés fenntartásának is. A gyurma, vagy só-liszt gyurma alapba ágyazott magvakkal (04) igen változatos feladatok oldhatóak mag. Az alap, a margarinos doboz fedele újrahasznosítható anyag, a gyurma mesterséges anyag, a magvak természetes anyagok. A magvak ritmusos elhelyezésével a képzőművészeti nevelés és kézművesség közötti kapcsolatokat erősítjük. Magától értetődő, hogy a természetes anyagok kiválasztásánál a helyi adottságokat részesítjük előnybe, de ha tanítványaink a nyaralás emlékeként meglepik az osztályt egy doboz kagylóval, ezek felhasználásával akár képkeretet is készíthetünk (05).

november: keksz, gyurma, üveg, (mesterséges anyagok)

A fenti felsorolás természetesen csak szerény szelete a mesterséges anyagok népes családjának, de ezek tetszés szerint bővíthetőek, kiegészíthetőek (06-08). Az új anyagok bevezetésénél utalnunk kell ezek szerepére környezetünkben, a mindennapi életben is, ha van ilyen.

december: jó, ha ezúttal is fenntartjuk a decembert az ünnepváró tevékenységeknek (vegyes anyagok)

Az újítás, új anyagok, technikák, témák, eljárások használata, ezúttal is kötelező, a néhány reprodukált példa (09-12) jól szemlélteti azt, hogy a lehetőségeink szinte korlátlanok ezen a területen, meg a tantárgyak közötti kapcsolatokban is. Egy újrahasznosítható papírtányér, CD kapcsán ezer dologról eshet szó a kézművesség mellett, nagyszerű lehetőségek ezek ahhoz, hogy az iskolán kívül szerzett ismereteket leülepítve, rendszerezve a tanultak törzsanyagába építhessük. Ezek az ismeretek ugyanis a későbbiekben csak ebben a formában hasznosíthatóak.

január: szalvéta, WC papír guriga, gyufás skatulya, pillepalack, habszivacs, CD (újrahasznosítható anyagok)

A lehetőségeink végtelenül változatosak (13-20) és mindegyik alkalmat nyújt, kínál a környezetünkről szerzett tapasztalatok, ismeretek bővítésére. A felnőttek többsége, nem tudja mi a CD alapanyaga, miből készül a műszál, a karton, miért nem bomlik fel a földben a pillepalack alapanyaga, mi mindenre használható, mivel vágható, ragasztható, hogyan, mivel festhető a habszivacs (hungarocell) és még hosszan sorolhatnám. A kézműves tevékenységek legfontosabb célja, szerepe, hogy eligazít a világ dolgai, tárgyai, használati eszközei, anyagai között. Kíváncsivá, kreatívvá tesz, alakításra, aktív hozzá állásra ösztönöz.

február: papírhajtogatás, origami

A farsangról ezúttal sem feledkezünk meg, de az ezzel kapcsolatos előkészületek mellett foglalkozhatunk ebben a hónapban papírhajtogatással, készíthetünk kompozíciókat (21), felfújható labdákat (22), dobozokat (23, 24), házakat (25), amelyeket a későbbiekben csoportosíthatunk, díszíthetünk.

március: kavicsok, üvegek, makaróni (természetes anyagok, mesterséges anyagok)

A tavasz közeledtével felfrissíthetjük az ismereteinket a természetes anyagokról, de ismerkedhetünk ezzel párhuzamosan a többi anyaggal is. Készíthetünk kavics kompozíciókat (26), festhetünk kavicsokat (27), borkánokat (28,29), készíthetünk varrással, textildarabokból könyvjelzőt (30).

április: húsvét, csoportos feladatok

Húsvéti ünnepváró feladatként a kifújt tojást filctollal, színes tojáshéj darabkákkal díszítjük. Maga a kifújás úgy történik, hogy a két végén, óvatos, fúró mozdulattal, egy kisolló hegyével kilyukasztjuk a tojást, és kifújjuk a belsejét. Ezt Bukovinában — ahol azokat a gyönyörű festett tojásokat készítik — már rég fecskendővel oldják meg. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy gyorsabb, biztonságosabb és a tojást csak egy helyen kell kifúrni. Csoportos feladatként szervezhetünk ünnepváró tevékenységet (34), készíthetünk kompozíciókat tangram figurákkal (35, 36).

május: összefoglaló, ismétlés, az elmúlt évek eseményeinek visszapörgetése, látogatások kézműves műhelyekbe, vásárokra valamint kézműves tevékenységekre az ötödik osztályba.

A negyedik osztály vége felé, májusban már javában elkezdődik a visszaszámolás, hiszen mint köztudott, a végzős osztályoknak a számtalan adminisztratív feladat mellett alapvetően fontos célja, hogy eleve próbálják zökkenőmentessé tenni a ciklusváltást. Ha az évek során a tanítónő megfelelően dokumentálta a rendszeresen megtartott tevékenységeket, akkor komoly fotóanyag áll a rendelkezésére ahhoz, hogy a tanítványaival közösen átismételhesse a legfontosabb eseményeket, közösen értékelhessék a legnagyobb sikereket, tárlatokat, eredményeket. Ehhez a legjobb megoldás, ha a tanítónő egy összefoglaló CD-t készít, amelyet megtekintenek, kommentálnak. Nagyon fontos, hogy ez a CD eljusson a leendő kézimunka tanárhoz is, hiszen egy ilyen anyag egyrészt könnyíti a munkáját, másrészt egyfajta színvonalat, igényességet diktál, indukál. Tapasztalataim szerint a tanítónők gyakran sokkal jobban, nagyobb odaadással végzik ezeket a feladatokat, mint az általános iskolákban tanító kollégáik. Ebben az időszakban oszthatják szét azokat a megmaradt anyagokat, eszközöket is, amelyekre a tanulók igényt tartanak. Ami marad, azt a következő osztály használja fel.

június: év végi tárlat, búcsú, következtetések

Jó lenne, ha ezek már olyan közös tevékenységek lennének, amelyen a leendő kézimunka (kézművesség) tanár is részt venne, de ez a valóságban csak nagyon ritkán jön össze. Nem az érdektelenség, hanem a rossz lelkiismeret, a hanyagság az akadálya, ami abból adódik, hogy a tevékenységeket csak részben és nem az elvárt szinten, színvonalon tartották meg a negyedikben. Adódhat abból is, hogy a tanár nem kíván pozitív példákat látni, mert az jóval nagyobb erőfeszítésre kényszeríteni, mint amilyent általában kifejt. Nem vagyok semmilyen szinten a diktatúra híve, de megítélésem szerint ezeket a kölcsönös látogatásokat, tapasztalatcseréket kötelezővé kéne tenni és rendszeresen ellenőrizni. Csupán ennek köszönhetően rövid idő alatt érezhető és mérhető pozitív változások, átalakulások következnének be.

 

Mit tud kézművességből a negyedik osztály végén a tanuló?

Ha rendszeresen megtartjuk és helyesen irányítjuk a tevékenységeket, nem csupán azokat a dolgokat tanulja meg, amelyeket célkitűzésünkben rögzítettünk, hanem annál jóval többet: megtanul csapatban dolgozni, mások munkáját segíteni, értékelni, megismerkedik mindennapi tárgyaink szerkezetével, használatával és még nagyon sok mindennel, hiszen ez a tevékenység valóban, a szó szoros értelmében az életre, a helytállásra készíti fel tanítványainkat. Lényegében minden tantárgy erre a szerepkörre törekszik, de a túlontúl elvont, a mindennapi élettől gyakran eltávolodott, csak kis mértékben és kevesek által használható, korszerűtlen ismeretek nyújtása miatt ezt jóval szerényebb mértékben tudja betölteni.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.