Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


k. Képzőművészeti nevelés, negyedik osztály

KÉPZŐMŰVÉSZETI NEVELÉS, NEGYEDIK OSZTÁLY

Ez az év az összegzések, ismétlések, összefoglalók, rögzítések éve. Olykor már felismerhetően megnyilvánul a tehetség is ebben a korban, amely elsősorban nem a kézügyességben, nem a jó megfigyelőkészségben, hanem a divergens képi gondolkozásmódban érhető tetten. Ügyesen rajzoló, rutinosan ábrázoló gyermek ugyanis nagyon sok van, de olyan, aki a megszokotthoz képest másként látja, láttatja a dolgokat már kevés. Tapasztalataim szerint ebben a korban a zenével ellentétben még nagyon nehéz felismerni a valódi tehetséget, észrevenni, bátorítani viszont minden eredményt, minden átlagosnál magasabb szintű megoldást kötelességünk. Az élet, illetve kicsit később a szakoktatás, valamint a tanuló a szüleivel együtt majd eldönti, hogy milyen úton kíván haladni.

Alapvető feladatink közé tartozik ebben az évben a ciklusváltás zökkenőmentessé tétele. Ha kíváncsiak az alsó ciklusban dolgozó kollégák, hogy milyen tanulókat várnak a rajztanárok az általános iskola ötödik osztályába, megpróbálom ezt az alábbiakban röviden összefoglalni.

1.      Önálló munkához szoktatott, az eszközök használatában jártas, aktív, érdeklődő tanítványokra vágyunk, olyanokra, akiknek pozitív tapasztalataik vannak, fontosnak tarják ezeket a tevékenységeket és felkészülten, örömmel várják az órákat.

2.      Kreatív, kezdeményező kész, a másolást eleve elutasító tanulókkal tudunk dolgozni, olyanokkal, akik ismerik az alkotás, a saját megvalósítások örömét.

3.      Fegyelmezett, az osztálytársaik eredményeit is értékelni tudó tanulókat várunk, olyanokat, akik csoportos tevékenységeken is helyt állnak, akik szívesen segítenek másoknak, de alkalomadtán elfogadják a jó tanácsot, segítséget is.

4.      Szeretnénk, ha a tanulóink tisztában lennének a képzőművészet alapelemeivel kapcsolatos legfontosabb fogalmakkal, ha tudnák azonosítani a témákat, műfajokat, és ismernének néhány egyszerű technikai fogást is.

Sokat kérünk? Talán a mai körülmények között kicsit sokat, de nem teljesíthetetlen dolgokat. Nem vagyunk telhetetlenek, legtöbbször kevesebbel is beérjük, főleg akkor, ha azt tapasztaljuk, hogy jó az irány, a kiindulópont.

 

Szeptember: Ismétlés, az előző év munkáinak, megvalósításainak, a még használható anyagoknak, eszközöknek a számbavétele, pótlása

A szokásos bevezetésről, beszélgetésekről, az előző évi munkák kiértékeléséről, a már látott reprodukciók, szemléltetők viszontlátásáról van szó. Mindez nem zárja ki egy egyszerűbb, bemelegítő jellegű feladat elvégzését sem. Ehhez javasolok néhány lehetőséget a 01-03. reprodukciók segítségével.

 

Október: A pont építő, díszítő szerepéről, mozik utánzatok

Mivel már harmadik osztályban képesek a tanulók a hasonló feladatoknál a teljes felület betöltésére, ilyen előzmények után nem okoz különösebb gondot mozaikutánzatok készítése sem újbeggyel vagy radírgumiból, zöldségekből készült pecsételőkkel. A három ide tartozó reprodukció (04-07) azt szemlélteti, hogy ugyanaz a feladat változatos formákban oldható meg.

November: A vonal építő, díszítő szerepe, vonalhálók

A pontokhoz hasonlóan, negyedik osztályban is bővítjük a vonallal kapcsolatos ismeretek, kifejezésmódok, technikák körét. A technikák eszközök közül megemlíthető: filctoll (08), tintakiszedő (09), kék golyóstoll (10), fekete golyóstoll (11), vízfesték, ecset (12). Természetesen nem önmagában a technika a fontos, hiszen az csak eszköz. Minden esetben az a lényeges, hogy milyen hatások, kifejezés érhető el ezek közvetítésével.

 

December: Ünnepváró munkák, tevékenységek

Minél szélesebb körben folytatjuk az ünnepváró képzőművészeti feladatokat. Ezúttal is igyekszünk változatos témákat és technikákat alkalmazni, feladataink gyakran hasonlóak a kézműves tevékenységekhez, illetve kiegészítik egymást. A 14-es számú kép ünneplőbe öltözött téli tájat ábrázol, amelyen elsősorban a színek és foltok ellentéteit tanulmányoztuk. A 15-ös képen kollázs technikával készített üdvözlőlapok láthatóak, ez akár kézműves feladat is lehetne. Decemberben természetesen nemcsak ünnepváró feladatok készíthetőek, de ezek adják meg a hónap tevékenységeinek az alaphangulatát a negyedik osztályban, és nem árt, ha a későbbiekben is ugyanez történik.

 

Január: Dekoratív folt, ritmus

Készíthetünk szimmetrikus foltokat összehajtogatással, utólagos átszínezéssel, díszítő sorokat krumpli pecsételővel, díszített kereteket, díszített felületeket, ezeken a különböző ritmusképleteket tanulmányozzuk, a konkrét téma, a technika ezúttal is csak másodlagos szerepet játszik.

 

Február: Színelmélethez kapcsolódó gyakorlatok, meleg és hideg színek, semleges színek, esetleg kiegészítő színek is.

Lényegében az immár ismert gyakorlatokról van szó, csak kicsit változatosabb témakörben, igényesebben, árnyaltabban dolgozunk, úgy is fogalmazhatnék, hogy kis lépésekkel, de folyamatosan hódítjuk meg, vesszük birtokba a színek világát. Meleg színekkel festhetünk bohócot, őszi tájat (19,20). A hideg színekkel téli hangulatot jelenítünk meg (21), a semleges színek tanulmányozásához is változatos lehetőségek állnak rendelkezésünkre (22,23).

 

Március: Március 15, spontán foltok

Márciusban készíthetünk kompozíciót az 1948-as eseményekkel kapcsolatban, ábrázolhatunk tavaszi hangulatot (25) és készíthetünk változatos témájú munkákat spontán foltokkal, a szétfújás (26) mellett, mit technikai újdonság, dolgozhatunk például szivaccsal (27).

 

Április: Húsvét, szomorú-vidám

Készíthetünk ezúttal is ünnepváró feladatként egy-két kevésbé szokványos munkát (28), a színek kifejező erejét tanulmányozhatjuk az idén is a szomorú-vidám hangulatú munkák (29,30) segítségével. A két megoldás is érzékelteti, hogy a változatos megközelítéseket részesítjük előnyben.

 

Május: Statikus ás dinamikus kompozíciók

Az idő teltével tapasztalni fogjuk, hogy egyre fejlettebb a tanítványaink kompozíciós tudása és egyre jobban boldogulnak az ábrázolás területén is. Az utóbbi képességet nagymértékben elősegítik a természet megfigyelése utáni rajzok, amelyek nemcsak külön témaként, hanem járulékos feladatként is gyakorolhatóak. Az itt bemutatott statikus (31) és dinamikus (32) kompozíciók átélt események, a valóság közvetlen megfigyelése alapján készültek.

 

Június: Ismétlés, záró tárlat, a megmaradt eszközöknek és azoknak a begyűjtött rajzoknak, festményeknek a kiosztása, amelyekre a szerzők igényt tartanak

Szinte le sem merem írni, de nagyon régi álmom, hogy a tanítónő és a leendő osztályfőnök, néhány tanár, legalább a negyedik osztály második félévében felvegye egymással a kapcsolatot. A legtöbb helyen persze a tanítónők azt sem tudják még, hogy ki lesz az osztályfőnök, de ha tudják, akkor sem igazán érdeklődnek egymás eredményei, gondjai, elvárásai iránt. A megállapítás természetesen fordítva is igaz. Ha az ötödik osztály megkezdése előtt a rajztanár (és természetesen a többiek is) kapna egy CD-t a negyedikesek munkáival, tevékenységeivel, az nagyon nagy segítség lehetne a továbbiakban. Mindehhez azonban szükség lenne olyan folyamatosan fotózott, rendszeres tevékenységre, olyan eredményekre, amelyeket érdemes felmutatni. A legtöbbször nem az udvariasság, nem a segíteni akarás vagy az egy lejt érő CD hiányzik, hanem a legfontosabb, maga a tevékenység. A negyedikesek év végi tárlatának a megtekintése — ha van ilyen — a rajztanár számára természetesen nem fakultatív, hanem kötelező.

 

Mit tud ciklusváltáskor a negyedikes tanuló képzőművészeti nevelésből?

Az általam leírtakból, illusztráltakból kitűnik, hogy valójában nagyon sok mindent tudnia kellene, a valóság azonban nem az elvárásainkhoz igazodik, és ha nincs kapcsolat tanítónő és tanár között, nagyon sok meglepetést tartogathat. A mi tanügyi rendszerünk hibáival, hiányosságairól rengeteg magasröptű, szakszavakkal teletűzdelt vélemény fogalmazódik meg, de a konkrét, kézzelfogható, naponta átélt valóssággal, nehézségekkel, néha abszurd, néha érthetetlen, gyakran indokolatlan, tükörfordításként továbbított elvárásokkal kevesen foglalkoznak. Ennek a felismerése késztetett arra, hogy létrehozzam ezt az összeállítást. Mentsük, ami menthető, hiszen a jelenlegi formában, körülmények között sajnos a „süketek párbeszéde” zajlik.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.