Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


e. Képzőművészeti nevelés, első osztály

KÉPZŐMŰVÉSZETI NEVELÉS, ELSŐ OSZTÁLY

Az tévhit, hogy az első osztályig a gyerekek játszanak, aztán egy csapásra mindez véget ér, és a továbbiakban megfeszült figyelemmel, ráncolt homlokkal, szerzetesi komorsággal megkezdik a kemény munkát, tanulást, az életre való felkészülést.

Egyrészt semmit sem szükséges elkezdeniük, hiszen a felkészülés már születésük pillanatától zajlik, a kemény munkára, emberfeletti erőfeszítésekre pedig megítélésem szerint semmi szükség, hiszen pontosan a képzőművészeti nevelés, kézműves tevékenységek példája, az eddigiekben leírt menete, tematikája bizonyítja, hogy környezetünk, a világ játékos, szórakoztató, kreatív módon is felfedezhető, megismerhető, birtokba vehető.

Annak a pedagógusnak, aki ezt az utat választja, számolnia kell azzal, hogy sokkal több munkája, feladata lesz, tovább tart majd az órákra való felkészülés, a hozzávalók beszerzése, a feladatok kiötlése is, de a fentiekkel párhuzamosan sokkal eredményesebben, hatékonyabban dolgozhat és rövid időn belül azt is tapasztalni fogja, hogy az így végzett munka nemcsak a tanítványai, hanem az ő számára is örömforrás. Sokan kérdezik, hogy mi annak a titka, hogy néhány pedagógus 10-15 évi munka után kimerül, kiég, míg mások élvezettel tanítanak akár 40-45 éven keresztül. Lehet ennek némi genetikai háttere is, de a titok megítélésem szerint az örömmel, eredményesen végzett tevékenységekben rejlik, annak a háza táján kell keresni.

Az első osztályos tanulók immár az iskolai előkészítő osztályoknak köszönhetően megszokták az új közösséget, a környezetet, a másfajta elvárásokat, és ha helyesen, szeretettel, empátiával foglalkoztak velük, örömmel járnak iskolába és kíváncsian, érdeklődéssel fogadják az új feladatokat, kihívásokat.

Sokan kérdezik, mi a helyes pedagógusi magatartásmód, lehet-e megértéssel, empátiával időre feladatokat, elvárásokat teljesíteni? Lehet, ha a szeretetet igényességgel, következetességgel és főleg példamutatással ötvözzük. Mindig, minden esetben az utóbbi teszi hitelessé a pedagógust a tanítványai szemében, akiknek a bizalmáért, szeretetéért naponta tenni kell.

 

Szeptember: Bevezető, ismétlés, felkészülés az elsőosztályos feladatok elvégzésére, eszközök, felszerelések beszerzése

Mivel az osztály tevékenységét általában ugyanazzal a pedagógussal folytatja, a fenti tevékenységek viszonylag zökkenőmentesen zajlanak. Az ismétlés kiindulópontjául általában az előző évben elkészített munkák szolgálnak, valamint a már ismert szemléltetők, reprodukciók. Ezek segítségével történik az alapelemekkel, technikákkal kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudás felelevenítése.

Az eszközöket egyelőre az osztályban tároljuk, ami nem azt jelenti, hogy a tanulóknak nem szükséges tudniuk ezek állapotáról, minőségéről, használhatóságáról. Közöttük vannak személyes tulajdonú anyagok (vízfesték, ecsetek, színes ceruzák, filctoll) és közös tulajdonban lévők (kilós tempera, színes papírok, kartonok, ragasztó, fonalak). Az utóbbiak beszerzése a tanító irányításával, de a szülők közreműködésével történik, kiosztásukban, begyűjtésükben, karbantartásukban a tanulók is szerepet vállalnak.

Nagy sok osztályban honosodott meg a szokás, hogy a katedrán néhány pohárban állandó jelleggel kihegyezett ceruzákat, filctollakat, ecseteket, vonalzókat, ollókat lehet találni, amelyekből munka közben kérés nélkül bárki elvehet egy-egy eszközt, amelyet az óra végeztével visszatesz a helyére. Ez azért nagyon jó dolog, mert így egyetlen tanulót sem akadályoz a munkájában egy kitört hegyű ceruza, vagy egy kikopott filctoll. Az anyag átválogatása, felújítása már a nevelő feladata, amelyet jó, ha a tanítványai közreműködésével, segítségével végez.

 

Október: A pont, mint a képzőművészet alapeleme

Ebben a témakörben foglalkozhatunk a pont képépítő, díszítő szerepével, mint technika, alkalmazhatjuk a pecsételést, kollázst, és mint újítás bevezethetjük a dekollázs (03) technika alkalmazását is

 

November: A vonal, mint a képzőművészet alapeleme

Jó, ha itt is bevezetünk néhány, elsősorban technikai jellegű újítást, amelyeket a mellékelt ábrákkal is szemléltettem. A csigavonal megjelenítése száraz és nedves alapon (01), Tintás alapon, tintakiszedővel készített rajz (02), Ritmus, díszítő sorok festett gyufaszálakból (06)

 

December: Üdvözlőlapok, ünnepi díszítések, ajándékok, karácsonyfadíszek készítése (a kézműves tevékenységeket és képzőművészeti tevékenységeket ebben az időszakban általában együtt végezzük)

elen esetben a képeslapok készítésének módját, eszközeit, eredményeit mutatom be, de ez csak kis szelet a végtelenül változatos és sokrétű lehetőségekből. Talán nem felesleges itt még egyszer leszögezni: sohasem készítünk két egyforma munkát! Ezek nem mellékes, szabadidős, unaloműző feladatok, hanem az oktató-nevelő munka szervesen illeszkedő elemei.

 

Január: A festői, dekoratív és spontán foltok kifejező erejéről

Ezzel a feladatkörrel számos munka készíthető, közülük illusztráltam néhányat azzal a megjegyzéssel, hogy a különböző foltok megjelenítése mellett egyúttal számos színelméleti feladat tanulmányozása, valamint különböző ellentétpárok is megjeleníthetőek, bemutathatóak. Újításként bevezethető a munkák kiegészítése hajtogatott tárgyakkal, a szétfújás mellett a festékfoltok szétkaparása az ecset végével.

 

Február: Alapszínek, hideg színek, meleg színek

Az alaptémák mellett, mint járulékos feladat megjelenhetnek az összehajtogatással nyert spontán, szimmetrikus formák, a díszített felület. Fontos, hogy minden feladatot ne csak helyszíni példákkal, hanem képzőművészeti reprodukciókkal is illusztráljuk, és e mellett utaljunk a színek szerepére a közlekedésben, iparban, kereskedelemben, egészségügyben is.

Az elemi iskolai rajztanításnak nincs sok köze a művészképzéshez, hanem a mindennapi életben, a leendő munkahelyen tájékozódni, továbbtanulni képes embereket formálunk, nevelünk a rajz, festés, mintázás segítségével.

 

Március: Ismerkedés a kompozíció fogalmával, statikus és dinamikus kompozíciók

Már az óvodás gyerek is készít kompozíciókat (különböző képelemekből — emberekből, házakból, fákból, virágokból — komponált munkákat), de magával a fogalommal elég, ha első osztályban kezdünk ismerkedni. Ezek a feladatok gyakran a természet, a környezetünk alapos megfigyelése után készített munkákkal is párosíthatóak, de lehetnek meseillusztrációk is.

 

Április: Húsvét

Az ünnepi előkészületek elengedhetetlen kelléke a tojásfestés. Jó, ha hozzászoktatjuk ennek a nemes, ősi jelentéstartalmú szokásnak az ápolásához a tanítványainkat egy olyan világban, ahol a locsolást már sok helyen pénzzel vagy értékes, boltban vásárolt ajándékokkal honorálják.

Meglepetésként az előkészületek kiegészíthetőek húsvéti aszfaltrajzversennyel, és ennek végeztével az iskolaudvaron tojáskereséssel.

 

Május: A természet megfigyelése alapján készített rajzok

Bármit rajzolhatunk, festhetünk, például önarcképet, pillangókat, virágokat, a barátunkat, a tanító nénit, az iskolánkat. Az itt reprodukált munkák (23, 24, 25) azt is jelzik, hogy a hasonlóság milyen szinten várható el egy 7-8 éves gyermektől.

 

Június: Ismétlés, az évi eredmények, sikerek, megvalósítások megbeszélése, év végi tárlat rendezése

Mint korábban említettem a munkákról, a tevékenységekről, alkalmi tárlatokról általában fotók készülnek. Ezek készítésében az első osztályos tanulók már bevonhatóak és nagyon sokat segíthetnek a feladataink elvégzésében. Erre amúgy már egy 5-6 éves óvodás is alkalmas a mai egyszerű, könnyen kezelhető, önbeállítós készülékekkel, csak annak még a figyelme kicsit szétszórtabb és hamar ráun az egysíkú feladatokra.

Nagyon fontos ilyenkor az is, hogy válogassuk ki, takarítsuk le és pakoljuk el gondosan a megőrzésre szánt eszközöket, felszereléseket, munkákat, anyagokat, hiszen ezzel már egy sikeres jövő évi tevékenységet készíthetünk elő.

 

Mit tud képzőművészeti nevelésből a tanuló az első osztály végeztével?

Jó esetben elég sok mindent tud, ha figyelembe vesszük a fenti feladatokat talán korához képest kicsit többet is, mint feltétlenül szükséges volna. Sajnos a tanulás, az emlékezés ritka szövésű háló, ezért nagyon jó, hogy képzőművészeti nevelésből ciklikusan építkezünk. Szinte minden évben szó esik itt pontról, vonalról, foltról, színről, ritmusról, kompozícióról, kifejező erőről, csak ezeket az elemeket egyre részletesebben, sokoldalúbban, mélyebben ismerjük meg, használjuk fel, alkalmazzuk új technikák segítségével. A tantárgy jellegéből, szerkezetéből, tartalmából adódóan olyan lehetőségeket rejt magában, hogy következetes, kitartó és helyes munkával életre szóló élményeket, ismereteket nyújthat.

Szemléltetés, magyarázat közben egyre több népművészeti, iparművészeti, képzőművészeti alkotással ismerkedünk meg. Fontos szempont ezeknek az elemeknek a szerepe közvetlen környezetünkben, a mindennapi életben, hiszen ahogyan a művészet sem szakadhat el a valóságtól, úgy a művészeti oktatásnak és egyáltalán az oktatásnak is csak a valóságba ágyazva van létjogosultsága.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.