Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


d. Kézművesség, előkészítő

KÉZMŰVES TEVÉKENYSÉGEK, ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 

Ezek a tevékenységek, ha helyesen irányítják őket, minden alkalommal a váratlan felfedezésekről, a sikerrel, az eredményesen és örömmel elvégzett feladatokról, a csoportos munkák során szerzett élményekről, kreativitásról, kezdeményezőkészségről, eredetiségről, tantárgyak közötti kapcsolatokról, környezetünk felfedezéséről, beható ismeretéről szólnak. Nyilvánvalóan itt sem a felhalmozott tudás, a technikai ismeretek sokfélesége a legfontosabb, hanem az egészséges, természetes, gyümölcsöző hozzáállás kialakítása. Egy életen át tanulunk, ismerkedünk környezetünkkel, hogy helyes legyen az irány, hatékony legyen minden lépés ezen az úton, abban az iskolai, óvodai oktatás segít.

A még friss óvodai ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkező hatéves gyerekek már nagyon sok mindent tudnak, ismernek. Az előkészítő osztályokban alapvetően fontos feladat ennek a tapasztalathalmaznak az előhívása, sokoldalú hasznosítása, adott esetben bővítése, tartóssá tétele.  Ebben az évben próbálunk szabadulni a rossz beidegződésektől, a sztereotípiáktól, nagy hangsúlyt fektetve a közösségformáló csoportos tevékenységekre, a kreativitásra.

 

Szeptember: Ismétlés, felmérő, az ismeretek tesztelése

A tevékenységek nagy közös asztal körül zajlanak, amelyen a tanítónő különféle anyagokból, technikákkal készült kézműves tárgyakat, nyersanyagokat, népművészeti, iparművészeti munkákat, reprodukciókat halmoz fel. Ezekről kötetlen beszélgetés folyik a nevelő irányításával, amely segítségével jobban megismerheti tanítványai tudását, felkészültségét, érdeklődési körét. Beszélgetés közben természetesen mintázhatunk, hajtogathatunk, vághatunk, ragaszthatunk.

 

Október: Levelek, magvak, gesztenye (természetes anyagok)

Van a kézműves tevékenységeknek egy-két fontos alapszabálya, ezek egyike, hogy igazodunk az évszakokhoz, tehát októberben mondjuk száraz levelekből, magvakból, vadgesztenyéből készítünk kompozíciókat. Minden hasonló tevékenység gyűjtéssel, szelektálással, raktározással kezdődik, amelyekkel párhuzamosan megosztjuk a feladatokat. Ennek természetesen ezúttal sem elsősorban gyakorlati, hanem nevelői haszna van, arról nem is beszélve, hogy már gyűjtés közben is nagyon sokat lehet tanulni. Nem sorolnám fel, hogy mi minden készíthető ezekből, ezt inkább a kollégák és főleg a gyerekek fantáziájára bízom.

 

November: Sodrás, gömbölyítés, lapítás gyurmából (mesterséges anyagok)

A gyurma már az óvodások legnagyobb többsége számára ismert, kedvelt, könnyen alakítható anyag. Fontos, hogy elsők között már jól ismert anyagokat, technikákat válasszunk, mert ezzel nagymértékben hozzájárulunk tanítványaink munkakedvének, önbizalmának a növeléséhez. A munkánknak ebben a szakaszában erre nagyon nagy szükség van.

 

December: Képeslapok, ajándéktárgyak, díszek készítése papírból (mesterséges és újrahasznosítható anyagok)

Jó, ha az elemi osztályokban és később is megőrzik a decemberi tevékenységeink az ünnepváró jelleget. Gondoskodjunk minden alkalommal ezeknek a feladatoknak a sokszínűségéről, aminél változatosabb anyagok és technikák felhasználásáról. Ha csoportos tevékenységeket, az osztály vagy a fenyőfa díszítését tervezzük, fontos, hogy jól szervezzük meg a munkát, mindenkinek legyenek nyomon követhető, számon kérhető feladatai és minden esetben elemezzük ki az eredményeket. Ennek legjobb módja, ha a tevékenység különböző szakaszaiban felvételek készülnek és kiértékeléskor ezek alapján beszélgetünk.

 

Január: Újságpapír, zacskó, WC papír guriga (újrahasznosítható anyagok)

Nincs az a szegény, elszigetelt kis falusi iskola, ahol ne lehetne érdekes, változatos és tanulságos kézműves tevékenységeket lebonyolítani. Azok a gyermekded kifogások, miszerint a falusi gyerekek szüleinek nincs pénze drága, különleges anyagok beszerzésére, azért nem állják meg a helyüket, mert akár kiürült zacskókból, reklámcédulákból, újságpapírból is nagyszerű, szép és érdekes tárgyak készíthetőek, csak egy kis találékonyság, ügyszeretet és játékosság kell hozzá. Közben megtanuljuk azt is, hogy nincsenek felesleges, felhasználhatatlan anyagok, csak közömbös, lusta, pazarló emberek.

 

Február: Origami, a hajtogatott tárgyak díszítése

Az elemi, általános iskolai osztályok kézműves tevékenységein megítélésem szerint kihagyhatatlan az origami. Ez nemcsak pontosságra, fegyelemre szoktatja a tanítványainkat, hanem a hajtogatás különböző szakaszainak pontos betartása olyan logikai rendszerre emlékeztet, amelyre a számítógépes programok is épülnek. Az, hogy ugyanazt a repülőt, poharat, békát hajtogatjuk, nem jelenti, hogy a végeredmény ugyanolyan lesz, hiszen ezek különböző méretben, színben, céllal készülhetnek és százféleképpen díszíthetőek.

 

Március: Bábuk és díszletek készítése újrahasznosítható anyagokból

Az a jó iskolai tevékenység, amely mindvégig megőrzi a játékos jelleget. Erre szükség van még a líceumi és főiskolai szemináriumi tevékenységeken is, ebben a formában ugyanis sokkal jobban megy a munka, maradandóbbak, tartósabbak a tanultak. Ha a rögtönzött bábszínházi előadásainkhoz mi magunk készítjük el a díszleteket, szereplőket, kellékeket, sokkal élőbb minden, nyilvánvalóbb a tantárgyakon, tevékenységi területeken átívelő jelleg, a mindennapi életben is hasznosítható tudás, tanulság is.

 

Április: Húsvét, tojásfestés, ünnepváró tevékenységek

A húsvét minden évben remek alkalom hasznos, érdekes kézműves tevékenységek szervezésére, a népi hagyományok alaposabb megismerésére, néprajzi, egyházi vonatkozások felelevenítésére, a tantárgyak közötti kapcsolatok megerősítésére, elmélyítésére. Fontos ezeknél a tevékenységeknél a fokozatosság elvének betartása, hiszen csak a tojásfestésnek ezernyi módja van, és ezekből tanulhat óvodás és felnőtt egyaránt. Nemcsak tanulók, gyerekek, hanem iparművészek is festenek, patkolnak, karcolnak, lyukasztanak hímes tojásokat. Külön feladat lehet a tartók készítése is, bár erre a célra egy hajtogatható papírdoboz is megfelel, amelynek az elkészítésével, díszítésével, sokoldalú felhasználási lehetőségeivel a továbbiakban foglalkozunk.

 

Május: Néprajzi gyűjtemények, vásárok, műhelyek látogatása. Anyaggyűjtés, szabadon választott feladatok, a már ismert technikák gyakorlása

Fontos, hogy a tanítványaink naponta érezzék tevékenységeik kapcsolatát a környezettel, mindennapi életünkkel, hagyományainkkal. Ragadjunk meg minden alkalmat ezek megismerésére, közben gyűjtsünk szép színes kavicsokat, hozzunk tobozokat, ágakat, újrahasznosítható anyagokat és készítsünk egy-két szabadon választott feladatot ezekből, vegyünk részt iskolai, települési, megyei versenyeken.

 

Június: Összefoglaló, az év végi tárlat megrendezése, felkészülés a következő évre

A kívülállónak úgy tűnhet, hogy a június az a szakasza a munkánknak, amikor már nincsenek komoly feladatok, pedig valójában — ha egyáltalán lehet itt rangsorolni — ez a legfontosabb rész, a következtetések, a tanulságok levonásának az időszaka. Fontos, hogy mindent közösen tegyünk, a válogatástól a keretezésig, az elrendezéstől a kiértékelésig. Jó, ha tárlatunkat megnézik a kollégák, a szülők, nem árt, ha a sajtó, a médiumok is reklámozzák a tevékenységünket, de közben egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy mindez elsősorban a tanítványaink gyarapodását, egészséges nevelését, az életre való felkészítését szolgálja. Ha nem így lenne, az a munkánk értékét, létjogosultságát kérdőjelezné meg.

 

Mi tanul meg az óvodás kézművességből az előkészítő év végéig?

Megismerkedik a tantárgy jellegével, a feladatok kivitelezésének körülményeivel, megtanulja a természetes, mesterséges, újrahasznosítható anyagok gyűjtését, szelektálását, raktározását, felhasználását. Új anyagokkal, technikákkal ismerkedik, részt vesz csoportos tevékenységeken, alkotásaival tárlatokon, versenyeken, az osztályterem, a folyosók díszítésében, hasznosítja a tudását a mindennapi életben valamint más tantárgyaknál, tevékenységi területeken. És ami a leglényegesebb, fontosnak, kihagyhatatlanoknak, örömforrásnak érez minden kézműves tevékenységet.

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.