Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


a. Bevezető

23 éve halogatom ennek a kis összeállításnak a megírását. Nem kényelmességből tettem, hiszen az eltelt évtizedekben szekérderéknyi módszertani tanulmányt írtam, a szemléltetők, gyerekrajzok tízezreit gyűjtöttem össze és rendszereztem témák, feladatok szerint. A halogatást az a remény indokolta, hogy az óvodákban, elemi osztályokban tanító kollégák alkotó módon fel tudják használni a mindennapi munkájukban a felkínált lehetőségeket. Voltak néhányan, akiknek ez sikerült, de a többség eltévedt a számára áttekinthetetlen labirintusban. Mivel a központi elvárásokat sem értette — mert azok gyakran nem voltak érthetőek — azt tanította, amit a saját tapasztalata, józan ítélőképessége sugallt. Ez viszont a kevés ahhoz, hogy az óvodai és elemi iskolai képzőművészeti nevelés, kézműves tevékenységek a vizuális kultúránk alappilléreivé váljanak. Megítélésem szerint nincs más megoldás, mint sokkal egyszerűbben, érthetőbben fogalmazni. Az alábbiakban nem másolható, egy az egyben alkalmazható tanmenetet nyújtok, hanem olyan lehetőségekről, feladatokról, témákról írok, amelyek egyeznek a központi elvárások szellemiségével, a tanítás, az oktató-nevelő munka egészére jótékony hatást gyakorolhatnak, hozzásegítenek környezetünk, a világ felfedezéséhez, megértéséhez, birtokba vételéhez.

 

ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

A képanyagot az utóbbi években, Szatmár megyében szakfelügyeleteken, gyakorló tanításokon, szemináriumokon gyűjtöttem, felhasználtam a távoktatás hallgatóinak a gyűjtéseit, valamint néhány szakdolgozat képeit is.

 

Bevezető

            Az előkészítő osztály szerepe, hogy biztosítsa a zökkenőmentes átmenet az óvodai és iskolai tevékenységek között. Ez mindig kis zökkenővel jár, hiszen kiragadjuk a gyereket a megszokott, biztonságos közegéből, változnak az osztálytársak, a tanítónő, a helyszín. Az összerázódáshoz, az új elvárások megszokásához idő, türelem szükséges, hiszen a különböző óvodákból érkezett tanulók nincsenek azonos szinten ezen a területen sem.

            A tanítás ilyen körülmények között csak több hét eltelte után lehetséges és akkor is csak óvatosan, kis lépésekben szabad haladni. Ez alatt az idő alatt elevenítjük fel az óvodában tanultakat, teszteljük a gyerekek elméleti, technikai, anyagismeretét, kreativitását és a továbbiakban ezek figyelembe vételével építkezünk.

Ellentmondásosnak tűnhet, hogy még az osztály megismerése előtt kérik a munkatervet a pedagógustól, ezért minden kollégának azt javasolom, hogy a leadott tanmenetet kezelje rugalmasan, hiszen nem az a lényeges, hogy a leírtakhoz mereven ragaszkodjunk, hanem a hangsúly minden esetben a tevékenységeink eredményességén van.

Semmilyen körülmények között nem szabad megtanítani a 6-7 éves tanulókat arra, hogyan lehet télapót, fenyőfát, házat, virágot, nyulat vagy kiskutyát rajzolni. Ne készíttessünk velük típus díszeket se húsvétra, se a fenyőfára, se anyák napjára, egyáltalán ne fogjuk őket olyan kifestőkönyvszerű, mutatós, de érdektelen és értéktelen tevékenységre képzőművészeti vagy kézműves tevékenység ürügyén, amelyek csupán egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy megkíméljék a pedagógusokat a tanítványaik sokoldalú, hasznos irányítása, nevelése érdekében tett erőfeszítésektől.

Minden óvó-, vagy tanítónő számára nyilvánvaló, hogy döntő mértékben valamennyien vizuálisak vagyunk, és az is, hogy a játékos, fantáziát, kezdeményezőkészséget, kreativitást feltételező, az egész osztályt, tanuló csoportot cselekvő részvételre serkentő egyéni vagy közös tevékenységek haszna behelyettesíthetetlen.

Azt senki se gondolja, hogy ezeknek a tantárgyaknak a tanítására, csak művészek, rajztanárok, sokoldalúan képzett szakemberek alkalmasak. Tény, hogy kreatív magatartásmódra csak az nevelhet, aki maga is kreatív, aki képes követni, irányítani az élénk, olykor túlburjánzó gyermeki fantáziát. Erre a képességre azonban nem csupán a rajztanításhoz, a kézműves tevékenységek irányításához van szükség, hanem az egész óvodai, elemi iskolai és minden szintű oktató-nevelő tevékenységnél. Egy időben a pedagógia líceumok felvételi vizsgáit képességvizsgák előzték meg rajzból, testnevelésből, zenéből. Fontos ezek szerepe is, de még fontosabb lenne, hogy a leendő pedagógus érett személyiségű, kreatív ember legyen. Ezt kellene a főiskolai felvételiken valamilyen formában ellenőrizni, felmérni és a hiányukat kizáró okként kezelni.

Az előkészítő osztályok képzőművészeti nevelésével és kézműves tevékenységeivel kapcsolatban egy hosszabb tanulmányom olvasható a honlapomon, az alábbi címen: https://muhisandor.eoldal.hu/cikkek/modszertan--rajztanitas--kezmuvesseg/13.-elokeszito-osztalyok.html

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.