Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


26. Sugárút II

2012.05.13

Ornamentika Szatmáron 26.

Sugárút II

 

Tény, hogy ornamentika szempontjából a Sugárút érdekesebb, változatosabb, gazdagabb szakasza az, amelyik a Sétatértől (B-dul Vasile Lucaciu) a Kossuth-kertig, lényegében a vasúti sínekig tart. Az utcának ez a része kapta többek között a B-dul Traian elnevezést. Forgalmi szempontból is fontos, jelentős ütőere ez a városnak, üzletek, vendéglők, cukrászdák, a Megyei Múzeum (egykor prefektúra, párt székház), óvoda, templom, gyár és a város legszebb parkja, a nemrég felújított közfürdő épületével található ezen az útszakaszon. Itt van az ún. Dobosi-ház, a Princz testvérek sokat, sokszor reprodukált két szép, szecessziós stílusú magánháza és a vasút számára épített palota, amelyben jelenleg sofőriskola és a Gyerekek Háza elnevezésű intézmény szakkörei működnek.

Ezen a szakaszon épült fel az Irsik Ferenc kanonok által létesített árvaház a 19. század végén és itt látható a Kossuth-kerttel szemben a Szent József templom (01) is. Az utóbbit a híres magyarországi építész, Foerk Ernő tervezte (1913), akinek jelentős szerepe volt többek között a püspöki kápolna díszítésében, a krasznabélteki, szaniszlói templomok átalakításában, kibővítésében is, de ő tervezte a Szegedi Dómot, fogadalmi templomot is. Kevesen tudják, hogy a szatmári Szent József templomban tiroli, müncheni műhelyekből származó alkotások is találhatóak, gyönyörű oltára többek között Stuflesser Ferdinánd ausztriai műhelyében készült, de tiroli a Szent Annát ábrázoló szobor is, a Jézus-szíve festett faragvány pedig München-i. Ez a rövid, kis kitérő is üzenet mindazoknak, akik Szatmárnémetiből 1990-től folyamatosan Európába igyekeznek.

Mivel nem szeretnék ismétlésekbe bocsátkozni, ezúttal nem térek ki részletesebben sem a Megyei Múzeum épületének leírására, sem a Pricz testvérek magánházainak bemutatására. Ami a felújított gőzfürdő épületét illeti, azzal csak a későbbiekben, és külön szeretnék foglalkozni.

Nagyon sok figyelemre méltó ablakkeretet, erkélyrácsot, homlokzati díszt figyelhetünk meg az utcán, a régebbi épületek nagy része itt is eklektikus, de gyakran tűnnek fel ezeken szecessziós elemek is. Változatos formavilágúak, díszítésűek a bérházakon, magánházakon, közintézményeken felfedezhető tornyocskák, illetve az annak tűnő kiugró épületelemek is, sok közülük a szatmári tetőbádogosok szakmai felkészültségét, tudását, kreativitását dicséri. Kis kivétellel ezek közül szinte valamennyi alapos, értő felújítást igényelne.

Ennek az útszakasznak is vannak új, vagy a közelmúltban készült földszinti üzletsorokkal kiegészített tömbházai, ezek kivétel nélkül egyszerű, az ornamentika szempontjából érdektelen, jellegtelen építmények. A lakónegyedekben látható és az itteni tömbházak között észlelt különbségek minimálisak. A Sugárút épületein itt-ott feltűnik egy kevés csempe, némi enyhe játékosságra utaló bátortalan igény, kísérlet, de ezeket nem szabad, és nem is lehet túl komolyan venni.

Ebben a rövid írásban közelebbről az egyik érdekes, ívvel zárt, többször is átalakított, monumentális hatású kaput szeretném ismertetni (03). Ha sikerül elvonatkoztatnunk az utólag rá erőszakolt termopán ablaktól — vagy a meglehetősen igénytelen, sőt egyenesen csúnya megoldástól, amelynek köszönhetően az egyetlen bejáratból kettő lett — talán értékelni tudjuk az egész egységét, harmóniáját és felfigyelünk az ablak feletti neogótikus, kecses árkádsor játékosságára is.

A fentihez hasonló igényesség közvetlenségét, szépségét szeretném kiemelni annak a stilizált növényi formákat idéző díszítőmotívumnak (04) a bemutatásával is, amely látszólagos egyszerűsége ellenére a változó napszakokban a különböző fényviszonyoknak köszönhetően rendkívül jól érvényesül.

Az itt reprodukált vaskapu (05) — amelynek egy kinagyított részlete látható a 06-os képen — a maga nemében gyönyörű munka és teljes egységet alkot a szecessziós díszítésű Princz-házzal, amelynek lényegében a bejárati részét zárja. Talán kifogásolható ennél a bátran díszítőművészeti alkotásnak nevezhető példánál a tökéletes szimmetria, de ezen belül bőven kárpótolja a nézelődőt az a jórészt növényi eredetű motívumvilág, amely még a jelentéktelennek tűnő részleteknél is tartogat meglepetéseket. Olyan rafinált ritmusok rendszerével találkozhatunk ezen a felületen, amely a vonalak és formák keleties burjánzása ellenére sem nélkülözi a rendszert és a rendszernek köszönhető egységes összhatást. A tervezőnek még arra is volt gondja, hogy a zár mértani merevségét a sarkakon ívelt vonalú motívumokkal oldja. Gondosan vigyázott arra is, hogy a szerkezet tartóelemei se meredjenek csupaszon a magasba, ezek szögletes, rideg formáit változatos, hullámos vonalú kiegészítőkkel toldotta meg. Eddig még nem sikerült megtudom ki készítette ezt a kaput, de a munka alapján minden tiszteletet megérdemel az a mester, aki nemcsak a szakmáját (az anyagokat, technikákat) ismerte ilyen magas szinten, hanem a fentiek mellett gondja volt arra is, hogy munkája ne okozzon stílustörést. Ez az alkotás egyike azoknak, amelyek alapos, értő és tartós felújítást érdemelnek.

Természetesen a Sugárutat sem kímélte meg a giccs. Nem messze a fentiekben bemutatott gyönyörű vaskaputól, az utca túloldalán, a jellegtelen, szürke tömbházak árnyékában rácsos falú, vidékies, muskátlis, étterem-utánzat, söröző (07) várja a vendégeket, a bejárat két oldalán olyan festett gipszöntvény-pincérekkel, amelyekhez hasonlókkal az utóbbi években megteltek az európai városok. Ezek túlnyomó része olyan negédes, giccses és ronda, hogy már-már szépnek hat. Minden utam alkalmával, évek óta gyűjtöm ezek fotóit Görögországtól Spanyolországig. Csak azért nem teszem „közkinccsé” az anyagot, mert nem szeretnék újabb divatokat teremteni, terjeszteni szülővárosomban.

 

                                                                               

 

 

 

Képek jegyzéke

 

01.  A Szent József templom

02.  A Sugárút második szakaszának jellemző részlete

03.  Kapu

04.  Stilizált növényi motívum az egyik épületen

05.  Szecessziós díszítésű vaskapu

06.  A kapu egyik jellemző részlete

07.  Sugárúti pincérek

 

A mappában található képek előnézete 26. Sugárút 2

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.