Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


01. Szatmári képzőművészek

2013.01.28

Abkorovits Róbert

2013-ban részt vett a szatmári művészek „Apocalipsis” tárlatán

 

Anghius Victor

(sz. 1965) a hetvenes években részt vett a szatmári művészek néhány csoportos kiállításán. Jelenleg Németországban él.

 

Angster-cég

Két orgonát is készítettek a Szatmári Római Katolikus egyházmegyében, ezek Szaniszlón és a nagybányai Szentháromság templomban láthatóak

 

Antal Anamaria

2013-ban részt vett a szatmári művészek „Apocalipsis” tárlatán

 

Ács Maria Rodica

(sz. 1952?) Rajztanár a Szatmár megyei Batizon és Szatmárnémetiben. Néhány munkával a szatmári rajztanárok és képzőművészek csoportos tárlatain szerepelt.

 

Bach Nándor

                                               

(1842–1905) Nagyváradi építész, a szatmári Várdomb utcai zsinagóga tervezője (1890 k.). Az épület méretre, kinézetre azonos a nagyváradi Zárda utcai zsinagógával.

 

Badea Alexandru

                                                                       

(sz. 1964) Bukaresti szobrász, keramikus, a N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. A kilencvenes évek elején, Szatmáron dolgozott, és részt vett a szatmári művészek csoportos tárlatain.

 

Balla Béla

 

(1882-1965) Aradi származású festőművész, Nagybányán telepedett le. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében, Barlafalun vannak festményei.

 

Balla József

 

(1910-1991) Festőművész, Balla Béla unokaöccse. Jézus és a bányászok című alkotása a szatmári egyházmegyében, a nagybányai Veresvízi-templomban található. Ezt Szilvási Pállal együtt festette.

 

Balogh Lajos

 

(1928-) Festőművész, főleg akvarelleket készít, Bukarestben él. Nagykárolyban tanult, gyermekeskedett, a N. Grigorescu Intézetben végzett 1954-ben.

 

Barabás Miklós

 

(1810-1898) Festőművész, Bécsben és Itáliában tanult, Bukarestben és Erdélyben is dolgozott. Az ő műve a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében, Nagysomkúton látható oltárkép, amely Szent Lászlót ábrázolja.

 

Bardi di Fioli

 

Ezzel az aláírással találtam egy feltételezett másolatot a székesegyház plébániáján (Madonna) amelyet — a hátlapon található felírás szerint—Boromisza Tibor pappá szentelés 50 éves jubileuma alkalmából kapott. Egy hasonló másolatot Kaplonyban is láttam (ez innen később Nagykárolyba került), az eredeti alkotás tudomásom szerint Bécsben van.

 

Bartha Katalin

                                               

(sz. 1948 ?) Rajztanár Szatmárnémetiben. A hetvenes, nyolcvanas években vett részt a szatmári művészek néhány közös tárlatán.

 

Bartók Lajos

                                               

(1851–1902) Szatmári származású festőművész, a budapesti mintarajziskolában tanult. A szatmári református gimnázium (Kölcsey Ferenc Főgimnázium) dísztermének (tanári szobájának) faliképeit készítette 1892 körül. Ezen kívül számos arcképe is ismeretes, megfestette többek között Darvay, szamoskrassói birtokos valamint Kölcsey arcképét is

 

Bauer Henrich

 

Bécsi festő. Három festménye is van a nagymajtényi római katolikus templomban, amelyeket 1864 k. készített: Keresztre feszítés, Szent István, Mária mennybemenetele

 

Bazzanti, Pietro

 

Olasz szobrász, a kaplonyi Károlyi-kripta korpuszát faragta a feljegyzések szerint carrarai márványból, munkája 1898-ban érkezett Kaplonyba.

 

Bálint Zoltán                         

 

(1871–1939) Építész, Lechner Ödön tanítványa. Jámbor Lajossal társulva nyitott építészeti irodát Nagyváradon. Ő tervezte a szatmári Pannónia (Dacia) szálloda épületét.

 

Bánhidi Andor

                                               

(1910–1964) Szatmárnémetiben született, Munkácsy–díjas festő– és grafikusművész, a budapesti Képzőművészeti Főiskola tanára volt.

 

Bátori (Blaskovics) Mihály

 

Sipos Ferenc kormányzó feljegyzéseiből tudjuk, hogy prímási festő volt Esztergomban, ő készítette a felsővisói templom ornamentikáját 1912-ben, ez a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozik.

 

Bârză Florin

                                               

(sz. 1956) Festőművész, a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején, Szatmáron tevékenykedett, tudomásom szerint jelenleg Bukarestben él.

 

Benyovszky István

 

(1898-1969) Révész Imre tanítványa volt, a magyar puszta mesteri ábrázolása fűződik nevéhez. A Szamos 1921. január 5-i tudósítása szerint a Nőegylet szatmári tárlatán vett részt.

 

Berky Ferenc

                                               

(1824–1881) 1847 óta Szatmárnémetiben élt, arcképeket és egyházi képeket festett. Szatmár környéki templomokban freskók és oltárképek szerzője. Többek között Alsóhomoródon, a római katolikus templomban van egy festménye: A Szent Kereszt felmagasztalása (1866).

 

Bernáth Diana

                                               

(sz. 1977) Szatmárnémetiben született, a Kolozsvári Képzőművészeti Akadémia abszolvense (2001), a szatmári művészek csoportos tárlatán vett részt.

 

Bierbauer István

                                               

(1861–1939) Építész Budapesten, a szatmári főposta Rákóczi (M. Viteazul) utcai épületét tervezte 1890 körül.

 

Bitthauser József

                                               

(XVIII. század második fele) Würzburgból származó uradalmi építőmester volt a Károlyi grófoknál. Az 1792-es évben elkészítette a nagykárolyi kastély tervét, amelyet 1793-1795 között építettek fel. Terveket készített a szatmári papi szemináriumhoz és püspöki palotához is. Őt bízták meg a szatmári plébániatemplom székesegyházzá való átalakításával is, amelyhez elkészítette a terveit, de a megbízatást végül Hild József kapta.

 

Blaas (Karl von)

 

(1815-1899) Bécsi festő, akadémiai tanár. A püspöki képtár anyagágban van egy remek tanulmánya: Szent Péter (?).

 

Bocca (Boca) Epaminondas

 

(1889–1970) A húszas, harmincas években a szatmári M. Eminescu Líceum rajztanára volt, festőművész. A két világháború között részt vett a szatmári művészek közös kiállításain, jegyzeteket, tárlatkrónikákat is írt a helyi lapokba.

 

Bodor Ida

 

Festőművész, a XX. század első felében alkotott Szatmár megyében. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében három szignált munkája van: Árpád-házi Szent Erzsébet (Sárközújlak, 1911), Nepomuki Szent János (Józsefháza, 1913) és nagy valószínűséggel ő festette a szelestyehutai templom oltárképét (Szt. Lajos) is.

 

Bódi Endre

 

(1913-1995) Évtizedeken keresztül dolgozott a Szatmári Római Katolikus Püspökségnek, számos templombelső dekorációját újította fel, készítette el. Az egyházmegye festő csapatának a vezetője volt. Ő újította fel 1990-ben Bartók Lajos dekorációit, festményeit a református gimnázium tanári szobájában.

 

Bogáti Sándor

                                               

(1917–1997) Rajztanár, festőművész Nagykárolyban, Budapesten végzett képzőművészeti tanulmányokat. Kiváló akvarellista, hosszú ideig a nagykárolyi Pedagógiai Líceum tanára volt. Óvónők és tanítónők százait készítette fel, fiatal képzőművészek tucatjainak elindításánál bábáskodott. Az 1968-as évtől rendszeresen szerepelt a szatmári művészek tárlatain, több egyéni kiállítást rendezett. Tanítványai: Lendvai Zoltán, Gnandt Stefan. A nagykárolyi református temetőben nyugszik.

 

Borgida Pál

                                               

(1899–1972) Szatmári származású festőművész, a nagybányai szabadiskola tagja volt.

 

Boromisza Tibor

 

(1880-1960) Nagybányán az ún. „neósokhoz” tartozott, a szabadiskolában, Párizsban, Münchenben és Rómában tanult. Szatmáron nagybátyának, Boromisza Tibor püspöknek az arcképét készítette el, ez a szatmári püspöki palota dísztermében látható ma is.

 

Bottyán István

 

Építőmester volt, a szamosdarai római katolikus templomot tervezte Boromisza Tibor püspöksége idején, vagyis a 20. század elején.

 

Brascher Lőrinc

 

A feljegyzések (Sipos Ferenc) szerint a nagymajtényi római katolikus templom mennyezetképeit készítette. A művész adatait nem találtam a rendelkezésemre álló forrásanyagokban.

 

Brugós Gyula

                                               

(sz. 1946) Nagykárolyban született, a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola abszolvense. A hetvenes, nyolcvanas években rendszeresen részt vett a szatmári művészek közös tárlatain. Jelenleg Magyarországon, Debrecenben él.

 

Busuioc Aurelian                  

(sz. 1969) a Bukaresti Művészeti Akadémia abszolvense, részt vett néhány szatmárnémeti közös kiállításon.

 

Carni, August

 

Bécsben, 1858-ban készítette akvarellel színezett kőnyomatát Hám Jánosról, ennek több példánya a Szatmári Római Katolikus Püspökség Egyházművészeti Gyűjteményében található.

 

Casagrande, Marco

 

(1806-1880) Velencében, Milánóban tanult, Pyrker László egri érsek Egerbe hívta, hogy az épülő székesegyház (1831-1836) szobrait elkészítse, az esztergomi bazilika szobrainak is ő az alkotója. Nagy valószínűséggel ugyancsak őt, illetve a csapatát bízták meg a szatmári székesegyház eredeti szobrainak (Szt. Péter, Szt. Pál, az eredeti Krisztus-szobor) elkészítésével

 

Călinescu Aurelia

                                               

(sz. 1960) Festőművész, tanár. A bukaresti  N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, Szatmáron a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes években tevékenykedett.

 

Cimbal (Cymbal) János

                                               

(XVIII sz. második fele – XIX. sz. eleje) Bécsi festőművész, a nagykárolyi Kalazanci Szent József templom hét nagyméretű oltárképét készítette. Székesfehérváron, Veszprémben, Pákán, Nagyváradon és Bécsben is vannak munkái.

 

Ciobanu Radu

                                               

(sz. 1963) Szobrászművész Szatmárnémetiben, Iaşi-ban végzett képzőművészeti tanulmányokat. Számos köztéri szobor (Corneliu Coposu, Iuliu Maniu stb.) alkotója a megyeközpontban, valamint más helységekben.

 

Cociuba Lucian

                                               

(sz. 1947) Rajztanár, grafikusművész Szatmáron, a Temesvári Egyetem képzőművészeti tagozatán végzett. A hetvenes, nyolcvanas években részt vett a szatmári művészek néhány csoportos tárlatán. Jelenleg Aradon él.

 

Cordea Aurel

                                               

(1937-2006) Szatmári grafikusművész, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense. A hatvanas, hetvenes években részt vett a szatmári művészek néhány csoportos kiállításán. Volt tanár, muzeológus, díszlettervező, grafikus a megyei lapoknál stb. Évekig a Képzőművészek Szövetsége Szatmári Fiókjának a vezetőségi tagja volt.

 

Covalschi Gavril

           

(sz. 1925.) Bukaresti román szobrász, több emlékmű, köztéri szobor szerzője. Munkáit Besztercén, Botoşani-ban, Suceava-n stb. láthatja az érdeklődő. Ioan Slavici szatmári mellszobrát készítette, amely a Közgazdasági Líceum udvarán áll.

 

Czank Veronika

                                               

(sz. 1947) Rajztanár Szatmárnémetiben, Lucian Cociuba grafikusművész felesége, a Temesvári Egyetem képzőművészeti tagozatán végzett. A hetvenes, nyolcvanas években részt vett néhány szatmári csoportos kiállításon, jelenleg Aradon él.

 

Csapó Sándor

                                               

(1913–1979) A temesvári Képzőművészeti Főiskola abszolvense, rajztanár, szobrászművész, festő Szatmárnémetiben. A szatmári református gimnázium, a pedagógiai líceum, a képzőművészeti líceum rajztanára volt. Dr. Lükő Béla mellszobrának alkotója.

 

Csengeri István dr.

                                               

(1887–1946) Jó képességű autodidakta festő a huszadik század első felében, Szatmárnémetiben. Alkotásaival több helyi tárlaton szerepelt, magángyűjteményekben vannak munkái. A Szamos korabeli tudósítása szerint, 1921. január 9-én részt vett a Nőegylet tárlatán Szatmárnémetiben.

 

Csernek Antal

                                               

(1881–?) Szatmárnémetiben született, Budapesten és Münchenben tanult, képzőművész és illusztrátor volt. Több képeslap munkatársa volt, rendszeresen készített rajzokat ezek számára.

 

Csorvássy István

 

(1912-1986) Autodidakta szobrász. Kaplonyban, a Szent Antal templomban van egy szobra: Szent Antal látomása (Levétel a keresztről, fa, 1945.)

 

Dancea Silviu

                                               

Üvegművész, a szelestyehutai üveggyárban dolgozott, mint formatervező a hetvenes, nyolcvanas, több szatmári tárlaton szerepelt munkáival.

 

Darida Ion

                                               

(sz. 1950) Szatmári származású festőművész, a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, jelenleg Bukarestben él. A hetvenes években több szatmárnémeti tárlaton szerepelt alkotásaival.

 

Darida Mircea

                                               

(sz. 1954 ?) Szatmári származású művész, Darida Ion öccse. A nyolcvanas években szerepelt néhány közös kiállításon. Jelenleg Olaszországban él.

 

Darkó László

(1924-1970) Romániai magyar művészettörténész, festő, restaurátor. 1960-61-ben ő újította fel, takarította meg a szatmári székesegyház képeit.

 

Dărăban Mariş Maria

                                               

(sz. 1956) a Szatmár megyei Apában született. Festőművész, a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet abszolvense.

 

Dermidor Ignác

 

(18-19. század) Kéziratos feljegyzések szerint (Szentgyörgyi Jordán Károly dr.) a 19. század elején az ő műhelye készítette a székesegyház bútorzatának néhány jellemző darabját.

 

Dittler Ferenc

                                                 

Budapesti műépítész volt, az ő tervei alapján épült 1904-ben a szatmári Tűzoltótorony, ennek egyik emléktábláján a neve ma is olvasható. 

 

Djabrajlov Vasile

                                               

(sz. 1958) Ukrajnából származik, a művészeti főiskolát Harkovban végezte. Szobrászművész, több szatmári közös tárlaton szerepelt munkáival.

                                               

Dobrian Paul                        

(1940–?) Rajztanár, festőművész Szatmárnémetiben a hatvanas, hetvenes, nyolcvanas években, a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense. Több szatmári iskola számára (Ioan Slavici Kollégium, Avram Iancu Általános Iskola stb.) készített mozaik faliképeket. Templomfestő is volt.

 

Domokos Lehel

                                               

(sz. 1945) a bukaresti N. Grigorescu Képzőművészeti Intézet abszolvense, szobrászművész Szatmárnémetiben a hetvenes, nyolcvanas években. Az ő műve a főtéri park szökőkútja. Jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban, Kaliforniában él.

 

Donca Aurel

                                               

(sz. 1946) a kolozsvári Pedagógiai Intézet abszolvense, nyugdíjas rajztanár Nagykárolyban. Festményeivel részt vett néhány megyei tárlaton, egyéni kiállítást rendezett.

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

ruckandi@freemail.hu

(Rück Andrea, 2014.01.26 03:05)

Helyesbíteni szeretném a Dittler Ferencről szóló ismertetőt: a rovásírásról szóló könyvet nem az említett építész, hanem a ma is élő unokája írta. Őt szintén Dittler Ferencnek hívják, és a nagyapja és az édesapja nyomdokán járva ő maga is építész, de emellett mesterien műveli az összerovást - rendszeresen tart előadásokat és kiállításokat ebben a témában.

Re: ruckandi@freemail.hu

(muhisandor, 2014.01.26 14:10)

Köszönöm szépen a helyesbítést, ki fogom javítani a hibát!

ruckandi@freemail.hu

(Rück Andrea, 2014.01.26 03:04)

Helyesbíteni szeretném a Dittler Ferencről szóló ismertetőt: a rovásírásról szóló könyvet nem az említett építész, hanem a ma is élő unokája írta. Őt szintén Dittler Ferencnek hívják, és a nagyapja és az édesapja nyomdokán járva ő maga is építész, de emellett mesterien műveli az összerovást - rendszeresen tart előadásokat és kiállításokat ebben a témában.